Steenkool, olie en spanning. Een eeuw zelfstandige brandstoffenhandel in Nederland, 2014

door

De context zijn de energietransities van de afgelopen 150 jaar. Eerst maakte turf plaats voor steenkool. Die werd in de jaren zestig verdrongen door olieproducten en nu dient een volgende transitie zich aan.

In de wereld van de steenkool waren giganten actief, vooral rond de Rotterdamse haven en vaak met internationale connecties. Maar distributie aan particulieren werd verzorgd door duizenden kleine handelaars (kolenboeren). Zij sloten zich aaneen in een voorganger van de NOVE (Nederlandse organisatie voor de Energiebranche), de opdrachtgever voor dit boek. Het gaat hier niet alleen over energiepolitiek en -schaarste, maar ook over het zware werk van kolensjouwers die juten zakken met het zwarte goud drie hoog achter moesten krijgen zonder sporen op het tapijt achter te laten.
En dan komt begin jaren zestig de gasvondst bij Slochteren. Steenkool verdwijnt. Voortaan kookt en verwarmt Nederland zich op aardgas. De kaalslag onder de kolenhandelaren is niet totaal, omdat een deel van hen een tankstation opent. Net op het goede moment, want het aantal auto’s in Nederland stijgt spectaculair. En? Nu begeleidt NOVE zijn leden op de weg naar de volgende transitie.

Steenkool, olie en spanning
Share This