Wat ik doe

Een project begint met nieuwsgierigheid en roept altijd vragen op: naar de mensen, de techniek, hun samenspel, bijzondere gebeurtenissen, machtsverhoudingen, politiek.

Een project eindigt met antwoorden en een product: boek, collectie of expositie. Het eindigt ook met een tevreden opdrachtgever en vaak wat weemoed omdat we een tijd intensief hebben samengewerkt aan iets moois; en dat dat nu voorbij is.

Enkele projecten

Berko. Groot geworden door klein te blijven. Zestig jaar perslucht 1959-2019

Berko, een geavanceerde leverancier van perslucht in Wijchen

Eens komt de dag. Veertig jaar Kladderadatsch, 2015

Een halve eeuw later is het Nijmeegse actieorkest Kladderadatsch nog steeds zichzelf

Drieluik over de Eerste Wereldoorlog in Nijmegen

De Eerste Wereldoorlog: Spaanse griep en Belgische vluchtelingen in Nijmegen

Steenkool, olie en spanning. Een eeuw zelfstandige brandstoffenhandel in Nederland, 2014

De context zijn de energietransities van de afgelopen 150 jaar. Eerst maakte turf plaats voor steenkool. Die werd in de jaren zestig verdrongen door olieproducten en nu dient een volgende transitie zich aan.

De Stadsbewelmers. 65 Jaar anesthesiologie in ’s-Hertogenbosch, 1950-2015

De Stadsbedwelmers. Narcose en anesthesiologie in Den Bosch.

100 Jaar Openbare Bibliotheek in Nijmegen

Op 28 maart 2016 is het boek 100 Jaar Openbare Bibliotheek in Nijmegen verschenen. In tekst en beeld belicht ik hierin de geschiedenis van de Openbare Bibliotheek in Nijmegen.

Een eeuw later: Nakomelingen van Belgische vluchtelingen in Nederland

Een speurtocht naar deze nakomelingen van de tweede, derde en vierde generatie. En als ik ze heb gevonden: wat weten ze nog van de vlucht? Hoe is hun familiegeschiedenis tussen Nederland en België verlopen? Wat betekent België na een eeuw nog? Boek verschijnt in 2018.

De brieven aan pater Van Ruth

In het archief van de jezuïeten vond ik een pak brieven die jonge Nijmeegse arbeiders, leden van de Katholieke Gezellenvereniging, tussen 1942 en 1944 stuurden aan hun praeses, pater Van Ruth SJ. De jongens zaten als dwangarbeider in Duitsland, ver van huis. De pater schreef hen bemoedigende brieven; de jongens antwoordden hem met verhalen over heimwee, kerkgang naar Nijmegen en de vreemde wereld waarin ze waren beland

‘Check, check, dubbelcheck’

De maatschap anesthesiologie kijkt terug op een spectaculaire ontwikkeling die begon met het etherkapje uit 1950 en nu is aanbeland bij de APAD, een Bossche innovatie op gebied van regionale pijnbestrijding.

Het archief van de Vierdaagse

In 2016 wordt de honderdste Vierdaagse gelopen. Daarop vooruitlopend liet de KNBLO, de organisatie achter de Vierdaagse, zijn archief inventariseren. Het is een conglomeraat van archieven, collecties en archiefjes dat meer dan een eeuw bestrijkt

De Gezonde Woning

Een eeuw nadat in 2011 de eerste sociale huurwoningen van Nijmegen waren gebouwd, laat woningbouwstichting Standvast Wonen de geschiedenis van de volkshuisvesting in de stad schrijven