Kruso en het einde van de Koude Oorlog

Kruso en het einde van de Koude Oorlog

Toen ik in de jaren zestig op school zat, strompelde de Koude Oorlog van crisis naar crisis: de Berlijnse muur, Cuba, de inval in Tsjecho-Slowakije. Twintig jaar later was er van acuut gevaar geen sprake meer. Er waren wel liedjes als De Bom van Doe Maar en enorme...